Przejdź do treści

Informacje

Narodowa Rada Odbudowy Ukrainy ze Skutków Wojny w ramach 24 grup roboczych:

  • opracowała plan działań w zakresie powojennej odbudowy i rozwoju Ukrainy,
  • wykaz propozycji reform priorytetowych i inicjatyw strategicznych,
  • opracowuje projekty aktów prawnych, których przyjęcie i wdrożenie jest niezbędne do efektywnej pracy i odbudowy Ukrainy w okresie wojny i powojennym.

Plan odbudowy Ukrainy ma na celu przyspieszenie zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Plan składa się krajowych programów i zakłada osiągnięcie kluczowych rezultatów w ramach 850 projektów o wartości 750 mld $, których realizacja ma zapewnić stały wzrost PKB Ukrainy.

Gdzie szukać informacji o planach odbudowy Ukrainy?

Przydatne linki do ukraińskich, oficjalnych stron:

Gdzie szukać informacji o przetargach?

Linki do podstron Ministerstwa Rozwoju i Technologii:

World Bank
ONZ
The UN Refugee Agency
The European External Action Service
EBRD
Norwegian Refugee Council
TED UE
Fundacja Solidarności Międzynarodowej
Energy Security Project
Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (biuro w Kijowie)

Komisja Europejska przekaże 16 milionów euro na pomoc Ukrainie. Proces wydatkowania środków koordynować będzie jako partner wdrażający BGK. Fundacja Solidarności Międzynarodowej zorganizuje bezpośrednie dostarczenie pomocy. Wsparcie kierowane będzie przede wszystkim na zakup autobusów szkolnych, które posłużą do transportu i ewakuacji dzieci podczas trwającej wojny, artykułów niezbędnych w okresie jesienno-zimowym (generatory elektryczne, piecyki i nośniki energii, przenośne łóżka, systemy oczyszczania wody, odzież termiczna i zimowa oraz żywności, sprzętu medycznego, artykułów higienicznych, sprzętu gaśniczego i udzielanie pomocy psychologicznej na terytorium Ukrainy.

Postępowania zakupowe ogłaszane przez Fundację Solidarności Międzynarodowej można śledzić na platformie zakupowej pod tym adresem.

Sekretariat Wspólnoty Energetycznej rozpoczął budowę bazy dostawców sprzętu i urządzeń dla sektora energetycznego. Firmy, które zarejestrują się w bazie będą otrzymywały informacje o zamówieniach publicznych realizowanych przez Wspólnotę Energetyczną. Zakupy sprzętu będą finansowane w ramach platformy wsparcia dla Ukrainy finansowanej przez donorów międzynarodowych.

Szczegółowe informacje o rejestracji dostawców dostępne są na stronie sekretariatu Wspólnoty Energetycznej.