Przejdź do treści

Współpraca z biznesem na rzecz przygotowań do powojennej odbudowy Ukrainy.

Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała liczne straty zarówno wśród ludności, jak i gospodarki. Aktualnie szacuje się, że na odbudowę zniszczonego wojną kraju potrzebne będzie minimum 500 mld dolarów. Największe straty notowane są w obszarach przemysłu, infrastruktury i biznesu. Przed Ukrainą długi i kosztowny okres odbudowy, w którym z pewnością będzie potrzebować wsparcia. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Polską Agencją Inwestycji i Handlu już teraz myśli o możliwościach udziału polskich przedsiębiorców w powojennej odbudowie Ukrainy i zaprasza ich do współpracy z biznesem na rzecz przygotowań do powojennej odbudowy Ukrainy.

Punktem wyjścia dla planowanych działań jest stworzenie bazy polskich przedsiębiorców chcących działać na rzecz odbudowującej się Ukrainy, a w kolejnym kroku przeprowadzenie konsultacji branżowych. Działania te pomogą wspólnie wypracować plan pomocy odpowiadający potrzebom ukraińskiej gospodarki.

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego podmioty, które:

• są polskimi przedsiębiorstwami;
• deklarują chęć uczestnictwa we współpracy z biznesem na rzecz przygotowań do powojennej odbudowy Ukrainy;
• nie współpracują z rosyjskimi i białoruskimi podmiotami objętymi sankcjami; 
• spełniają kryteria zawarte w formularzu zgłoszeniowym.

Nabór jest skierowany do polskich przedsiębiorstw, które deklarują chęć współpracy na rzecz przygotowań do powojennej odbudowy Ukrainy i nie współpracują z rosyjskimi i białoruskimi podmiotami objętymi sankcjami.

Dane kontaktowe


Informacje szczegółowe


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Krucza 50, 00 – 025 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000109815 zastrzega, że w ramach ogłaszanych konsultacji branżowych na kolejnych etapach współpracy na rzecz przygotowań do powojennej odbudowy Ukrainy skontaktuje się z wybranymi podmiotami.


* podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne jednakże niezbędne do udziału w Programie

** podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne