Przejdź do treści
Współpraca z biznesem na rzecz przygotowań do powojennej odbudowy Ukrainy
Współpraca z biznesem na rzecz przygotowań do powojennej odbudowy Ukrainy
Współpraca z biznesem na rzecz przygotowań do powojennej odbudowy Ukrainy
Współpraca z biznesem na rzecz przygotowań do powojennej odbudowy Ukrainy
Współpraca z biznesem na rzecz przygotowań do powojennej odbudowy Ukrainy.
Współpraca z biznesem na rzecz przygotowań do powojennej odbudowy Ukrainy
Katalog Polskich Spółek zainteresowanych odbudową Ukrainy.
Współpraca z biznesem na rzecz przygotowań do powojennej odbudowy Ukrainy
Katalog Polskich Spółek zainteresowanych odbudową Ukrainy.
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała liczne straty zarówno wśród ludności, jak i w gospodarce. Aktualnie szacuje się, że na odbudowę zniszczonego wojną kraju potrzebne będzie minimum 900 mld dolarów. Największe straty notowane są w obszarach przemysłu, infrastruktury i biznesu. Przed Ukrainą długi i kosztowny okres odbudowy, w którym z pewnością będzie potrzebować wsparcia. Dlatego też władze Ukrainy i społeczność międzynarodowa rozpoczęły już debatę na temat przyszłej odbudowy kraju. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Polską Agencją Inwestycji i Handlu również już teraz myśli o możliwościach udziału polskich przedsiębiorców w powojennej odbudowie Ukrainy i zaprasza ich do współpracy z biznesem na rzecz przygotowań do niej.

9 czerwca 2022 r. uruchomiono nabór polskich firm zainteresowanych wznowieniem eksportu i udziałem w odbudowie Ukrainy. Operatorem projektu jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Punktem wyjścia dla planowanych działań jest stworzenie bazy polskich przedsiębiorców chcących działać na rzecz odbudowującej się Ukrainy, a w kolejnym kroku przeprowadzenie konsultacji branżowych. Działania te pomogą wspólnie wypracować plan pomocy odpowiadający potrzebom ukraińskiej gospodarki. Zainteresowane udziałem w programie firmy zapraszamy do wypełnienia formularza.

Priorytetem dla wszystkich jest odbudowa Ukrainy jako państwa nowoczesnego, ekologicznego, zaawansowanego technologicznie i zintegrowanego z Europą. Ukraina deklaruje chęć szybkiej odbudowy kraju. W związku z wybraniem przez Ukrainę „europejskiej ścieżki”, proces odbudowy powinien być połączony z reformami. Przybliżą one gospodarkę ukraińską do standardów unijnych w zakresie np. polityki klimatycznej, cyfryzacji oraz przestrzegania zasad prawa, w tym tych dotyczących walki z korupcją i dobrego zarządzania. Należy jednak pamiętać, że proces odbudowy Ukrainy będzie odbywać się nie tylko w wymiarze fizycznym i infrastruktury, ale też administracyjnym, regulacyjnym i gospodarczym.

Kluczem do realizacji planu odbudowy jest zapewnienie odpowiedniego finansowania. Ze względu na braki finansowe w budżecie Ukrainy spowodowane załamaniem wpływów z podatków, eksportu i innych dochodów, przy jednoczesnym gwałtownym wzroście podstawowych wydatków, w tym na obronę, pomoc finansowa jest niezbędna. Takie programy finansowania są przygotowywane przez Unię Europejską, międzynarodowe instytucje finansowe i partnerów zagranicznych. Wszystkie działania muszą być realizowane w porozumieniu z władzami ukraińskimi, w poczuciu odpowiedzialności Ukrainy za proces i wspólne decydowanie o kierunkach i priorytetach odbudowy.

PAIH monitoruje na bieżąco sytuację na Ukrainie, śledzimy możliwości udziału i zaangażowania polskich spółek w potencjalne projekty. Przypatrujemy się procesom planów odbudowy Ukrainy przygotowywanych zarówno przez władze ukraińskie jak i instytucje międzynarodowe czy też zagraniczne środowisko biznesowe. Konsultujemy się w sprawie możliwości zaangażowania polskich podmiotów w proces odbudowy w jak najszerszym zakresie.

Zależy nam, aby jak najlepiej przygotować przedsiębiorców do udziału w procesie odbudowy i zebrać grupy polskich firm z różnych branż gotowych do działań w Ukrainie, by wspólnie przygotować plany odpowiadające ukraińskim potrzebom.

Jeszcze raz zapraszamy do udziału w naszych wydarzeniach jak i skorzystanie z dostępnych form wsparcia oferowanych przez Centralę PAIH w Warszawie jak i kijowskie przedstawicielstwo.

W rozwoju wzajemnych stosunków handlowych istotną rolę odgrywa Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Kijowie, które działa od 2018 roku. Obecnie kijowskie ZBH tymczasowo działa z Warszawy. Biuro prowadzi aktywną obsługę polskich przedsiębiorców, pomaga im w działaniach podejmowanych na rynku ukraińskim, buduje sieć partnerskiego wsparcia w środowisku polskich inwestorów obecnych w Ukrainie oraz zajmuje się kompleksową obsługą ukraińskich inwestorów. Wspiera ukraińskie podmioty w procesie relokacji biznesu do Polski, pomaga w znalezieniu partnerów do współpracy zarówno dla polskich, jak i ukraińskich podmiotów gospodarczych, a także prowadzi inne działania mające na celu integrację polskiego i ukraińskiego środowiska biznesu. Organizuje wydarzenia informacyjne poruszające aktualne tematy polsko-ukraińskiego biznesu.

PAIH podjęła także decyzję o powołaniu dedykowanego zespołu do wsparcia biznesu o nazwie roboczej Projekt_U. Celem prac zespołu jest monitorowanie sytuacji, identyfikacja potencjalnych ryzyk mogących mieć wpływ na szeroko rozumiany biznes oraz działanie w celu ograniczenia następstw dla biznesu w związku z operacją militarną na terenie Ukrainy. Od momentu uruchomienia programu odnotowaliśmy ponad 3000 tysiące zgłoszeń.

Od 1 marca PAIH udostępnia przestrzeń coworkingową dla ukraińskich firm. Ukraińscy przedsiębiorcy mogą korzystać z przestrzeni biurowej Cowork Ukraina w kamienicy przy ul. Bagatela 12 w Warszawie. Program zaplanowano z myślą o umożliwieniu utrzymania ciągłości działania ukraińskiego biznesu. Przestrzeń została przystosowana i wyposażona, a na miejscu zapewniliśmy stałą obsługę w języku ukraińskim. Oferowane wsparcie jest bezpłatne na okres 3 miesięcy. Eksperci PAIH/ZBH w Kijowie na bieżąco monitorują sytuację na Ukrainie, w tym wprowadzane przepisy, obostrzenia oraz zakazy i nakazy mające wpływ na prowadzenie współpracy handlowej z Ukrainą. Na naszej stronie znajdują się aktualizowane materiały informacyjne zawierające odwołanie do właściwych aktów prawnych, szczegółowe informacje na temat przyjętych restrykcji oraz inne istotne dane, o które pytają zgłaszający się przedsiębiorcy. Zapraszamy do korzystania z informacji.