Przejdź do treści

O projekcie

Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała liczne straty zarówno wśród ludności, jak i w gospodarce. Aktualnie szacuje się, że na odbudowę zniszczonego wojną kraju potrzebne będzie minimum 900 mld dolarów. Największe straty notowane są w obszarach przemysłu, infrastruktury i biznesu. Przed Ukrainą długi i kosztowny okres odbudowy, w którym z pewnością będzie potrzebować wsparcia. Dlatego też władze Ukrainy i społeczność międzynarodowa rozpoczęły już debatę na temat przyszłej odbudowy kraju. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Polską Agencją Inwestycji i Handlu również już teraz myśli o możliwościach udziału polskich przedsiębiorców w powojennej odbudowie Ukrainy i zaprasza ich do współpracy z biznesem na rzecz przygotowań do niej.

9 czerwca 2022 r. uruchomiono nabór polskich firm zainteresowanych wznowieniem eksportu i udziałem w odbudowie Ukrainy. Operatorem projektu jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Punktem wyjścia dla planowanych działań jest stworzenie bazy polskich przedsiębiorców chcących działać na rzecz odbudowującej się Ukrainy, a w kolejnym kroku przeprowadzenie konsultacji branżowych. Działania te pomogą wspólnie wypracować plan pomocy odpowiadający potrzebom ukraińskiej gospodarki. Zainteresowane udziałem w programie firmy zapraszamy do wypełnienia formularza.

Priorytetem dla wszystkich jest odbudowa Ukrainy jako państwa nowoczesnego, ekologicznego, zaawansowanego technologicznie i zintegrowanego z Europą. Ukraina deklaruje chęć szybkiej odbudowy kraju. W związku z wybraniem przez Ukrainę „europejskiej ścieżki”, proces odbudowy powinien być połączony z reformami. Przybliżą one gospodarkę ukraińską do standardów unijnych w zakresie np. polityki klimatycznej, cyfryzacji oraz przestrzegania zasad prawa, w tym tych dotyczących walki z korupcją i dobrego zarządzania. Należy jednak pamiętać, że proces odbudowy Ukrainy będzie odbywać się nie tylko w wymiarze fizycznym i infrastruktury, ale też administracyjnym, regulacyjnym i gospodarczym.

Kluczem do realizacji planu odbudowy jest zapewnienie odpowiedniego finansowania. Ze względu na braki finansowe w budżecie Ukrainy spowodowane załamaniem wpływów z podatków, eksportu i innych dochodów, przy jednoczesnym gwałtownym wzroście podstawowych wydatków, w tym na obronę, pomoc finansowa jest niezbędna. Takie programy finansowania są przygotowywane przez Unię Europejską, międzynarodowe instytucje finansowe i partnerów zagranicznych. Wszystkie działania muszą być realizowane w porozumieniu z władzami ukraińskimi, w poczuciu odpowiedzialności Ukrainy za proces i wspólne decydowanie o kierunkach i priorytetach odbudowy.

PAIH monitoruje na bieżąco sytuację na Ukrainie, śledzimy możliwości udziału i zaangażowania polskich spółek w potencjalne projekty. Przypatrujemy się procesom planów odbudowy Ukrainy przygotowywanych zarówno przez władze ukraińskie jak i instytucje międzynarodowe czy też zagraniczne środowisko biznesowe. Konsultujemy się w sprawie możliwości zaangażowania polskich podmiotów w proces odbudowy w jak najszerszym zakresie.

Zależy nam, aby jak najlepiej przygotować przedsiębiorców do udziału w procesie odbudowy i zebrać grupy polskich firm z różnych branż gotowych do działań w Ukrainie, by wspólnie przygotować plany odpowiadające ukraińskim potrzebom.

Jeszcze raz zapraszamy do udziału w naszych wydarzeniach jak i skorzystanie z dostępnych form wsparcia oferowanych przez Centralę PAIH w Warszawie jak i kijowskie przedstawicielstwo.

W rozwoju wzajemnych stosunków handlowych istotną rolę odgrywa Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Kijowie, które działa od 2018 roku. Biuro prowadzi aktywną obsługę polskich przedsiębiorców, pomaga im w działaniach podejmowanych na rynku ukraińskim, buduje sieć partnerskiego wsparcia w środowisku polskich inwestorów obecnych w Ukrainie oraz zajmuje się kompleksową obsługą ukraińskich inwestorów. Wspiera ukraińskie podmioty w procesie relokacji biznesu do Polski, pomaga w znalezieniu partnerów do współpracy zarówno dla polskich, jak i ukraińskich podmiotów gospodarczych, a także prowadzi inne działania mające na celu integrację polskiego i ukraińskiego środowiska biznesu. Organizuje wydarzenia informacyjne poruszające aktualne tematy polsko-ukraińskiego biznesu.

PAIH podjęła także decyzję o powołaniu dedykowanego zespołu do wsparcia biznesu o nazwie roboczej Projekt_U. Celem prac zespołu jest monitorowanie sytuacji, identyfikacja potencjalnych ryzyk mogących mieć wpływ na szeroko rozumiany biznes oraz działanie w celu ograniczenia następstw dla biznesu w związku z operacją militarną na terenie Ukrainy. Od momentu uruchomienia programu odnotowaliśmy ponad 3000 tysiące zgłoszeń.

Od 1 marca PAIH udostępnia przestrzeń coworkingową dla ukraińskich firm. Ukraińscy przedsiębiorcy mogą korzystać z przestrzeni biurowej Cowork Ukraina w kamienicy przy ul. Bagatela 12 w Warszawie. Program zaplanowano z myślą o umożliwieniu utrzymania ciągłości działania ukraińskiego biznesu. Przestrzeń została przystosowana i wyposażona, a na miejscu zapewniliśmy stałą obsługę w języku ukraińskim. Oferowane wsparcie jest bezpłatne na okres 3 miesięcy. Eksperci PAIH/ZBH w Kijowie na bieżąco monitorują sytuację na Ukrainie, w tym wprowadzane przepisy, obostrzenia oraz zakazy i nakazy mające wpływ na prowadzenie współpracy handlowej z Ukrainą. Na naszej stronie znajdują się aktualizowane materiały informacyjne zawierające odwołanie do właściwych aktów prawnych, szczegółowe informacje na temat przyjętych restrykcji oraz inne istotne dane, o które pytają zgłaszający się przedsiębiorcy. Zapraszamy do korzystania z informacji.