Przejdź do treści

Posiedzenie Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej PL-UA

Prezes PAIH Andrzej Dycha wraz z zespołem Zagranicznego Biura Handlowego w Kijowie uczestniczył 11 marca 2024 r. w IX Posiedzeniu Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej PL-UA. Obradom Komisji przewodniczyli minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman oraz wicepremier i minister ds. reintegracji terenów tymczasowo okupowanych Iryna Wereszczuk.

Andrzej Dycha przedstawił rolę Agencji we wspieraniu polsko-ukraińskiej współpracy handlowej i inwestycyjnej oraz przygotowaniu polskiego biznesu do udziału w procesie odbudowy Ukrainy. PAIH w najbliższym czasie uruchomi Regionalne Biura Handlowe w Rzeszowie i Lublinie, a także przedstawicielstwo we Lwowie, aby wzmocnić wsparcie dla biznesu zaangażowanego w relacje z Ukrainą. Na drugi kwartał 2024 roku zaplanowano forum w Kijowie z udziałem polskich przedsiębiorców.

Przedstawiciele PAIH uczestniczyli także w spotkaniu bilateralnym resortów transportu i infrastruktury, prowadzonym przez wiceministra infrastruktury Pawła Gancarza oraz wiceministra ds. rozwoju wspólnot, terytoriów i infrastruktury Ukrainy Serhija Derkacza.