Przejdź do treści

Program prywatyzacji w Ukrainie

Przedstawiciele Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Kijowie spotkali się 19 marca 2024 r. z przedstawicielami Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy. Fundusz jest instytucją odpowiedzialną za przygotowanie i przebieg procesu prywatyzacji. Przedstawiciele Funduszu zaprezentowali zasady i procedurę udziału podmiotów zagranicznych w procesie prywatyzacji ukraińskiego mienia państwowego.

Przedstawiono również przykłady zrealizowanych projektów małej prywatyzacji, a także przygotowywaną na drugie półrocze 2024 r. prywatyzację obiektów o wartości powyżej 7 mln euro. Dane otrzymywane przez PAIH od Funduszu, w tym listy obiektów przeznaczonych do sprzedaży i pozostałe materiały, będą przekazywane przedsiębiorcom zarejestrowanym w bazie projektu Odbudowy Ukrainy.

Więcej informacji na stronie: www.privatization.gov.ua