Przejdź do treści

Spotkanie Kijowskiej Izby Handlowo-Przemysłowej z dyplomacją gospodarczą

Przedstawiciele Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Kijowie wzięli udział w corocznym spotkaniu z Kijowską Izbą Handlowo-Przemysłową, które odbyło się 29 lutego 2024 r., Podczas wydarzenia Tetiana Chuzha, Business Development Manager z ZBH w Kijowie, przedstawiła ukraińskim firmom warunki prowadzenia biznesu w Polsce i specyfikę rynku.

W wydarzeniu uczestniczyły przedstawicielstwa dyplomatyczne i handlowe, organizacje międzynarodowe, stowarzyszenia biznesowe, a także ukraińskie przedsiębiorstwa zainteresowane współpracę międzynarodową i ekspansją zagraniczną. Spotkaniu towarzyszyła sesja rozmów B2B.