Przejdź do treści

Spotkanie networkingowe we Lwowie

Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Kijowie, Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich w Ukrainie oraz Ambasada RP w Kijowie zorganizowały 23 stycznia 2024 r. we Lwowie seminarium połączone z networkingiem. Głównym tematem spotkania była współpraca polskich przedsiębiorstw aktywnie działających w Ukrainie z placówkami dyplomatycznymi i organizacjami otoczenia biznesu. Rozmowy dotyczyły także scenariuszy rozwoju sytuacji w Ukrainie, instytucjonalnej oferty wsparcia dla przedsiębiorstw, a także zaangażowania biznesu w projekty społeczne i kulturalne na rzecz otoczenia.