Przejdź do treści

Spotkanie z wicepremier Iryną Wereszczuk

Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza była tematem spotkania przedstawicieli Zagranicznego Biura Handlowego PAIH oraz Ambasady RP w Kijowie z wicepremier Ukrainy Iryną Wereszczuk i przedstawicielami ukraińskiej administracji. W rozmowach udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Odbudowy Wspólnot, Regionów i Infrastruktury Ukrainy, Agencji Odbudowy i Rozwoju Infrastruktury Ukrainy oraz UkraineInvest. Spotkanie odbyło się 19 marca 2024 r.

Dyskusja dotyczyła priorytetów inwestycyjnych Ukrainy, w tym projektów odbudowy kraju. Omówione zostały możliwości współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami polskimi i ukraińskimi. Strona ukraińska podkreślała, że dostrzega szczególny potencjał we współpracy z branżą związaną z rehabilitacją, a także jest zainteresowania projektami umożliwiającymi zatrudnianie weteranów wojennych.