Przejdź do treści

Udział PAIH w ReBuild Ukraine

W dniach 14-15 listopada 2023 r. odbyła się II edycja ReBuild Ukraine, międzynarodowego wydarzenia będącego profesjonalną platformą dedykowaną projektom odbudowy infrastruktury i gospodarki Ukrainy po zniszczeniach wojennych, w tym energetyki, przemysłu i budownictwa.

Na polskim stoisku razem z ekspertami Agencji obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Banku Gospodarstwa Krajowego, KUKE oraz największych polskich instytucji otoczenia biznesu z sektora budowlanego i energetycznego Polski. Pawilon Narodowy połączony z miejscem spotkań służył promocji działań w obszarze przygotowania polskiego biznesu do przyszłej odbudowy Ukrainy wśród obecnych na targach przedstawicieli instytucji międzynarodowych, agencji i agend rządowych państw zagranicznych.