Przejdź do treści

Ukraiński Związek Przemysłowców i Przedsiębiorców w ZBH Kijów

Przedstawiciele Ukraińskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców, organizacji skupiającej ok. 40 tys. przedsiębiorstw odwiedzili 19 stycznia 2024 r. siedzibę Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Kijowie, aby omówić możliwości realizacji wspólnych projektów.

Podczas rozmów zarówno strona polska, jak i ukraińska przyznały, że dla zwiększania wymiaru współpracy biznesowej pomiędzy naszymi krajami potrzebne są dalsze kroki dla wzmacniania relacji na poziomie poszczególnych przedsiębiorstw, organizacji i związków branżowych, ale też instytucji państwowych.