Przejdź do treści

Formularz zgłoszeniowy do Katalogu Branżowego „Odbudowa Ukrainy”

 

Formularz wizytówki przedsiębiorstwa

Poniższy formularz skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorstw, które wcześniej zarejestrowały się do naboru ds. działań na rzecz Ukrainy na stronie internetowej odbudowaukrainy.paih.gov.pl oraz zaakceptowały wszystkie klauzule RODO.

Formularz wizytówki przedsiębiorstwa

Specyfikacja informacji w celu przygotowania wizytówki przedsiębiorstwa (w formie 1-stronicowej prezentacji, one-pager) w ramach katalogów branżowych PAIH.

Profile firmy w mediach społecznościowych

W oknach wyboru plików do wgrania prosimy wybrać opcję: Wszystkie pliki (*.*) z poziomu przeglądarki internetowej.

Ze względów technicznych wydawca ma prawo do wyboru jednej z trzech grafik lub ich kompilacji.


Informacje do użytku wewnętrznego PAIH

Osoba kontaktowa


Jestem świadoma/y, że powyżej wyrażone zgody są  dobrowolne i mogą być w każdym momencie wycofane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PAIH (adres: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa). Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Masz prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych w klauzuli informacyjnej.

** podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne