Przejdź do treści

 

Formularz wizytówki przedsiębiorstwa

Poniższy formularz skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorstw, które wcześniej zarejestrowały się do naboru ds. działań na rzecz Ukrainy na stronie internetowej odbudowaukrainy.paih.gov.pl oraz zaakceptowały wszystkie klauzule RODO.

Specyfikacja informacji w celu przygotowania wizytówki przedsiębiorstwa (w formie 1-stronicowej prezentacji, one-pager) w ramach katalogów branżowych PAIH.

Profile firmy w mediach społecznościowych

W oknach wyboru plików do wgrania prosimy wybrać opcję: Wszystkie pliki (*.*) z poziomu przeglądarki internetowej.

Ze względów technicznych wydawca ma prawo do wyboru jednej z trzech grafik lub ich kompilacji.


Informacje do użytku wewnętrznego PAIH

Osoba kontaktowa


Oświadczam, że: